Orde van dienst zondag 5 september 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 5 september 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 12e zondag van de zomer

Schriftlezing: Lucas 24: 13 – 35

In deze dienst vieren we de maaltijd van de Heer

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Kerkrentmeester: Harjan van der Linde

Diakenen: Ina Grondman, Jan Hendriks, Ina Kleinjan,

Joke Huisman en Michiel Huisman.

Koster: Gerrit Tempert

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Henk Lammers

Lectrice: Tiny Jansen

Kindermoment: Elly Wouda

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Psalm 92 vers 1 en 2 ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst’

Belofte en groet

Gebed om ontferming

Lied 704 vers 3 ‘Lof, eer en prijs zij God’

Kindermoment

Kinderlied ‘Dank U wel’: https://youtu.be/KiL1Yyg9VkQ

Schriftlezing: Lucas 24 vers 13 t/m 35

Zingen: Lied 339a ‘U komt de lof toe’

Uitleg en prediking

Orgelspel

Viering van de maaltijd van de Heer

Gebeden

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

Slotlied: lied 1014 ‘Geef vrede door van hand tot hand’

Zegen

Orgelspel