Orde van dienst zondag 4 juli 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 4 juli 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 3e zondag van de zomer

Schriftlezing: Handelingen 1, 22-34

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Ds. T. Nieuwenhuis uit Den Ham

Ambtsdrager van dienst: Erik Horsman

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arnold Schottert

Koster: Erik Kleinlugtenbeld

Lectrice: Bertha Manenschijn

Kindermoment Margret Hallink

Keuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef

Orde van dienst

Orgelspel

Binnenkomst voorganger, ambtsdrager

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 65: 1

Stil gebed

Votum en Groet

[eventueel bericht van overlijden]

Gebed van verootmoediging  – Genadeverkondiging

Korte inleiding op het vervolg van de dienst

Kindermoment – vertelling – kinderlied

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Handelingen 1, 22-34

Orgelspel

Verkondiging

Orgelspel

De keuze van de kerkganger

Gebeden:  Dankgebed – Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader

Collecten

Slotlied  – Lied 825:  5 en 9

Wegzending en zegen

Orgelspel