Orde van dienst zondag 30 mei 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 30 mei 2021 om 9.30 uur.

1e zondag na Pinksteren Trinitatis  kleur wit.

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Ds. J Willems-Hammink uit Almelo

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Organist: Lydia Volkerink

Beamist: Erik Bakhuis

Koster: Hendrik Grondman

Lector :Ria Schuurman

Kindermoment: Elly Wouda

Keuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef.

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Aanvangslied

Gebed

Votum en groet

Verootmoediging en genadeverkondiging

Korte inleiding

Kindermoment

Gebed

Schriftlezing: Exodus 3:1-21 en Johannes 3:1-21

Orgelspel

Verkondiging

Orgelspel

Keuze van de kerkganger

Gebeden

Dankgebed / voorbeden/ stil gebed / Onze Vader

Collectemoment

Slotlied

Zegen

Orgelspel