Orde van dienst zondag 3 januari 2021

Protestantse Gemeente Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 3 januari 2021 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: Epifanie

Schriftlezingen: Jeremia 31:15-17 en Matteüs 2:13-23

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arnold Schottert

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Koster: Jan Dijk

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Lectrice: Bertha Maneschijn

Keuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 72:1 en 2 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid’

Belofte en groet

Gebed om ontferming

Orgelspel, melodie lied 413:3 ‘Heer, ontferm U over ons’

Gebed

Kindermoment

Lied ‘Zomaar te gaan …’ uit Alles wordt Nieuw, deel II lied 6

Jeremia 31:15-17 en Matteüs 2:13-23

Orgelspel, melodie lied 339a ‘U komt de lof toe’

Uitleg en prediking

Orgelspel

De keuze van de kerkganger: interview en lied

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Lied 415, 1, 2 en 3 ‘Zegen ons, Algoede’

Zegen

Orgelspel