Orde van dienst zondag 28 maart 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 28 maart 2021 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 6e zondag van de Veertigdagentijd

Palm- en Passiezondag

Schriftlezingen: Zacharia 9: 9 en 10 en Marcus 11:1-11

Thema: Dragen en gedragen worden

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Arjan Stirtjan

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Arno Zandman

Koster: Erik Kleinlugtebeld

Kindermoment: Marloes Martens en Danielle Pouw

Keuze van de kerkganger: Lisa Neef en Jenneke van Doesburg

Lectrice: Ria Schuurman

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied 538 vers 1, 3 en 4 ‘Een mens te zijn op aarde’

Belofte en groet

Bericht van overlijden

Gebed

Over deze dienst

Kindermoment

Kinderlied

Schriftlezing: Zacharia 9: 9 en 10

Orgelspel: de melodie van lied 338b ‘Halleluja’

Schriftlezing: Marcus 11:1-11

Orgelspel: de melodie van lied 339a ‘U komt de lof toe’

Uitleg en prediking

Meditatief orgelspel

Keuze van de kerkganger:

1. Interview

2. Luisteren naar de keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Aandacht voor n de collectes

Slotlied: ‘Met liefde ongekend’

Lied 41 uit ‘Het liefste lied van overzee I’, tekst van Sytse de Vries,

melodie (‘Love unknown’) van John Ireland (1879-1962)

Zegen en gesproken Amen

Orgelspel