Orde van dienst zondag 27 juni 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 27 juni 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 1e zondag van de zomer

Schriftlezingen:

Deuteronomium 30:15-20 en 2 Korintiërs 2:14, 15 en 16a

uit de Nieuwe Bijbelvertaling

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Erik Bakhuis

Koster: Jan Dijk

Lectrice: Tiny Jansen

Keuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Psalm 84 vers 1: ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’

Belofte, groet en gebed

Lied 704 vers 3 ’Lof, eer en prijs zij God’

Gebed

Schriftlezing: Deuteronomium 30:15-20

Zingen: lied 338b ‘Halleluja’

Schriftlezing: 2 Korintiërs 2:14, 15 en 16a

Zingen: lied 339a ‘U komt de lof toe’

Uitleg en prediking

Orgelspel

Zingen: lied 912 vers 1 en 5 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’

Keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV2021)

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

Slotlied: lied 416 vers 1 en 2 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Zegen

Orgelspel