Orde van dienst zondag 27 februari 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 27 februari 2022 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 9e zondag na Epifanie

Epifanie = verschijning van de Heer (aan de wijzen uit het Oosten)

Schriftlezingen: OT Jeremia 7:1-15 en NT: Lucas 6 : 39-49 + Lucas 7: 16                      Liturgische kleur: groen

Medewerkers aan de dienst

Voorganger Prop Rene Coster uiy Witharen

Ambtdrager van dienst en Kerkrentmeester Erik Horsman

Diaken en lector Michiel Huisman

Kindermoment Elly Wouda

Koster Gerrit Tempert

Organist H Dubbink

Beamist Erik Bakhuis

Orde van dienst

Pianospel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 817 ‘O Christus, bron van lentebloei’ vers 1,2,3,4,5

Votum en Groet

(Eventueel bericht van overlijden)

Gebed

Glorialied: HemelHoog 609 ‘Machtig God, Sterke Rots’

Korte inleiding op de dienst

Kindermoment

Gebed bij de opening van het Woord

Lied: HemelHoog 338 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God’

Schriftlezing OT Jeremia 7:1-15

Lied: Lied 28 ‘Ik roep tot u mijn rots mijn Here’ vers 1,4,5

Schriftlezing NT: Lucas 6 : 39-49 + Lucas 7: 16

Lied: HemelHoog 89 ‘Een wijs man bouwde zijn huis op de rots’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 911 ‘Rots waaruit het leven welt’ vers 1,4,5

Keuze van de kerkganger

Collectemoment

Gebeden

Slotlied: Lied 418 ‘God schenkt ons de kracht’ vers 1,2,3,4

Zegen

Pianospel