Orde van dienst zondag 26 februari 2023 om 10.00 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 26 februari 2023 om 10.00 uur

Eerste zondag veertigdagentijd                                                                      Thema: ‘bid tot de Vader’ (Matteüs 6,6)

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: ds. Evert Jonker uit Zwolle

Ambtsdrager van dienst en kindermoment Elly Wouda

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Diakenen: Jan Hendriks

Koster: Gerrit Dankelman

Team van bijstand: Dick Roddenhof en Henk Lammers

Beamist: Henk Lammers

Lectrice: Greet Scholten

Organist: Henk Dubbink

Orde van dienst
Orgelspel
Welkom
Zingen: 283
Bemoediging
Groet
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Leefregel
Zingen: 538:1,3,4

Gebed aan het begin van de dienst van het Woord

Voor de kinderen

Schriftlezingen : 1 Samuel 1,12-17

Wij zingen: Psalm 62:1

Matteüs 6, 1-8

Wij zingen: 906:1

Uitleg en verkondiging 1

Wij zingen: 906:7

Uitleg en verkondiging 2

Wij zingen: Psalm 62:4

Uitleg en verkondiging 3

Wij zingen: 561

Wij bidden samen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven
Slotlied 422 (indien mogelijk staande)
Zegen gevolgd door het gesproken Amen.

Orgelspel