Orde van dienst zondag 25 september 2022 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 24 september 2022 om 09.30 uur

Schriftlezing Amos 6: 1 – 8  en  luc 16: 19 – 26

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger ds. W.M. Schut uit Elburg

Ambtsdrager van dienst Arjan Stirtjan

Diaken Ina Kleinjan

Kerkrentmeester Arjan Stirtjan

Lector Margret Hallink

Kindermoment Jenneke van Doesburg

Team van bijstand Dick Roddenhof en Bert Stoeten

Koster Jan Dijk

Beamist Erik Bakhuis

Organist Henk Dubbink

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Zingen: Ps. 23 c: 1, 2, 5 vanwege de afscheidsdienst van Queen Elizabeth

Bemoediging

Groet

Verootmoediging

Laten we bidden

Genadeverkondiging

Leefregel Marcus 12:28c-31

Zingen: Lied nlb 908: 1, 2, 6  ik heb U lief o mijn beminde

Gebed aan het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment

Schriftlezing Amos 6: 1 – 8

Lied nlb 51: 1, 2 Ontferm U God, Onteferm U hoor mijn klacht

Schriftlezing luc 16: 19 – 26

Lied nlb 837: 1, 2, 3  Iedereen zoekt U , jong en oud

Uitleg en prediking afbeelding 1, 2,3

Zingen: Lied nlb 910 ;1,2,3  soms groet een licht van vreugde

Filmpje met een gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de NBV21

Inzameling van de gaven

Slotlied, staande: lied nlb 1014: 1, 2, 3  geef vrede door van hand tot hand

Zegen, gevolgd door het gesproken Amen.

Orgelspel