Orde van dienst zondag 23 oktober 2022 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele op zondag 23 oktober 2022 om 09.30 uur

Schriftlezing : Lukas 17:20-37

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Prof. Dr. F G Immink uit Woudenberg

Ambtsdrager van dienst en kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Diaken: Ina Kleinjan

Koster: Jan Bennink

Team van bijstand: Hendrik Grondman en Erik Immink

Beamist: Arnold Schottert

Lector: Michiel Huisman

Organist: Henk Dubbink

Kindernevendienst: Jenneke van Doesburg

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 213:1, 2, 4 en 5

Stil gebed

Bemoediging

Groet

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Leefregel

Zingen: Lied 119:13 en 14

Kindermoment

Gebed

Schriftlezing; Lukas 17:20-37,

Zingen: lied 755:1 en 2

Preek

zingen lied: 769:1, 2 en 6

Gebeden, stil gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader (ook in Oekraïens op scherm)

Gaven

Slotlied Lied 68:7

Zegen (ook in het Oekraïens op scherm)

Orgelspel