Orde van dienst zondag 22 januari 2023 om 10.00 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 23 januari 2023 om 10.00 uur

3e zondag na Epifanie.

Lezen: Jesaja 49: 1-7

Lezen: Matteüs 4:12-25

Medewerkers aan deze dienst

Voorganger da. P. Eigenhuis- de Kool uit Lemele

Ambtsdrager van dienst Elly Wouda

Diaken Ina Kleinjan

Kerkrentmeester Erik Horsman

Team van Bijstand Hendrik Grondman en Louw Manenschijn

Lectrice Henry Krijt ( en Oekraïens)

Kindermoment Elly Wouda

Koster Jan Bennink

Organist Henk Dubbink

Beamist Arjan Stirtjan.

Welkomstwoord en mededelingen OvD

Intochtspsalm 66: 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de HEER,

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Groet

Verootmoediging

Laten we bidden:

Genadeverkondiging

Leefregel

Zingen: Lied

Zingen: NLB 1005 Zoekend naar Licht

Kindermoment

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Lezen: Jesaja 49: 1-7

Zingen: NLB 139: 1,2 Heer die mij ziet zoals ik ben

Lezen: Matteüs 4:12-25

Zingen: NLB 531: 1,3 Jezus die langs het water liep

Verkondiging

Zingen: lied 836: 1,2,5 O Heer die onze vader zijt

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Filmpje: Be still for the presence of the Lord – Aled Jones

(Dank- en voorbeden, gevolgd door stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Inzameling vd gaven

Slotlied: 904: 1,5 Beveel gerust uw wegen

Wegzending en zegen, Amen