Orde van dienst zondag 21 augustus 2022 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 21 augustus 2022 om 09.30 uur

Schriftlezingen: Jesaja 66:18b-21 en Handelingen 16:6-10

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst en kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Diaken: Ina Grondman

Koster: Gerrit Dankelman

Team van Bijstand: Dick Roddenhof en Erik Immink

Beamist: Erik Bakhuis

Lector: Henry Krijt

Kindermoment: Elly Wouda

Organist: Gerrit Dogger

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 100 alle verzen           `Juich Gode toe, bazuin en zing’

Stil gebed, bemoediging en groet

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Zingen: Lied 985 alle verzen  ‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’

Gebed bij het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment en kinderlied

Schriftlezingen: Jesaja 66:18b-21 en Handelingen 16:6-10

in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: lied 700 alle verzen   ‘Als de wind die waait met vlagen’

Uitleg en prediking

Zingen: Lied 263, vers 1, refrein, vers 4, refrein, vers 6 en refrein,

uit de Evangelische Liedbundel ‘Door de wereld gaat een woord’

We luisteren naar het gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Gaven

Slotlied: Psalm 87 alle verzen ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (= lied 431c).

Orgelspel