Orde van dienst zondag 20 november 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Zondag 20 november 2022

Welkom in de Ichthuskerk op deze Eeuwigheidszondag

In deze dienst noemen we de elf namen van de mensen uit ons midden

die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Bij het noemen van hun naam steken we een kaars aan.

De elf rozen op de liturgische tafel verwijzen naar de elf overledenen

en de twaalfde staat voor wie elders of eerder is overleden

en in ons hart en gedachten is.

Naar het woord van de Heer uit Lucas 20 vers 38

is het thema van de overdenking:

Hij is geen God van doden, maar van levenden,

en voor Hem leven zij allen.

Na de dienst wordt u uitgenodigd om mee te gaan naar de begraafplaats

en daar lichtjes neer te zetten.

Medewerkers aan deze dienst

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Henk Lammers

Foto’s: Iris Kleinlugtebeld

Kindermoment: Elly Wouda

Liturgische schikking: Tiny Jansen

Lectrice: Greet Scholten

Lichtjes begraafplaats: Henk Zwinselman

Geluid begraafplaats: Gerrit Jan Hekman

Kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Diaken: Ina Grondman

Koster: Jan Dijk

Koster: Henk van der Veen

Team van bijstand: Erik Immink en Henk Lammers

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Pastoraal medewerker: Gerrie Companje

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 90a: 1 en 3 ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’

Bemoediging, groet, gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Psalm 42: 1 en 3 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht

Dienst van het Woord

Gebed

Kindermoment, gevolgd door een lied voor de kinderen

Schriftlezingen: Exodus 3:13-15 en Lucas 20: 37 en 38

In de vertaling van de NBV2021 en het Oekraïens

Zingen: lied 886 vers 1 ‘Abba, Vader’

Overdenking

Zingen: Ik zal er zijn (Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam)

Gedachtenis van de overledenen

Inleidende woorden

Gedicht ‘De mensen van voorbij’

Het noemen van de namen van de overledenen

en het aansteken van de kaarsen

Zingen: Het lied van de nieuwe hemel en aarde

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Mededelingen

Zegen

Zingen: lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Licht op de begraafplaats

Achter het licht aan gaan we naar de begraafplaats.

Op de begraafplaats plaatsen we lichtjes bij de graven en urnen.

Als het weer het toelaat is er daar koffie, anders in de Schakel.