Orde van dienst zondag 20 februari 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 20 februari 2022 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 7e zondag na Epifanie

Schriftlezingen: Genesis 45:3-15 en 50:15-21 en Lucas 6:27-38

In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst en kindermoment: Jenneke van Doesburg

Kerkrentmeester: Harjan van der Linde

Diaken: Jan Hendriks

Koster: Wim Grondman

Beamist: Arno Zandman

Lectrice: Greet Scholten

Pianist: Gerrit Dogger

Kindemoment Jenneke van Doesburg

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Pianospel

Welkom

Psalm 116: 1, 3 en 6 ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Lied 286: 1, 2 en 3 ‘Waar de mensen dwalen in het donker’

Gebed

Kindermoment ‘Een piepklein beginnetje…’

Kinderlied: Lied 923 ‘Wil je wel geloven dat het groeien gaat’

Schriftlezing: Genesis 45:3-15 en 50:15-21

Zingen: Psalm 133: 1 en 2 ‘Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen’

Schriftlezing: Lucas 6:27-38

Zingen: Lied 339a ‘U komt de lof toe’

Uitleg en prediking

Lied 377: 1 t/m 5 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’

Viering van de maaltijd van de Heer

Gebeden

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

Slotlied: ‘Aan U, Vader, alle glorie’,

bundel ‘Het liefste lied van overzee’ lied 1,

melodie Psalm 103c ‘Loof de Koning, heel mijn wezen’ 

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (=lied 431c).

Pianospel