Orde van dienst zondag 17 juli 2022 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele
Welkom in onze kerk.
zondag 17juli 2022
Kerkelijk jaar: 5e zondag van de zomer
1e Schriftlezing –O.T.: Exodus 15, 22-27 [NBV] 2e Schriftlezing – N.T.: Johannes 7, 37-39 [NBV]


Medewerkers aan de dienst:
Voorganger: Ds.T.Nieuwenhuis uit Den Ham
Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst
Kerkrentmeester: Erik Horsman
Diaken: Ina Grondman
Koster: Jan Bennink
Team van Bijstand: Dick Roddenhof en Hendrik Grondman
Beamist: Erik Bakhuis
Kindernevendienst: Elly Wouda
Lectrice: Ria Schuurman
Organist: Gerrit Dogger

Orde van dienst


Orgelspel Welkom en mededelingen door ambtsdrager van die

Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 3

Bemoediging en Groet Verootmoediging – Genadeverkondiging – Leefregel

Glorialied: Psalm 68: 7

Gebed om verlichting door de Geest Kindermoment

Schriftlezing O.T.: Exodus 15, 22-27 [NBV] Zingen: Lied 653: 3 en 7

Schriftlezing N.T.: Johannes 7, 37-39 [NBV] Zingen: Lied 659

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 655 Filmpje met gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Dienst der gebeden

Collecten Slotlied:

Lied 1010

Zegen

Orgelspel