Orde van dienst zondag 16 mei 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 16 mei 2021 om 9.30 uur.

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Ds. Hans Schipper uit Dalfsen

Ambtsdrager van dienst: Jenneke van Doesburg

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Gerrit Grefelman

Koster: Wim  Grondman

Lector : Henk Pouw

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Keuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef.

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Intochtlied lied 280: ‘De vreugde voert ons naar dit huis  

Stil gebed

Votum en groet

Verootmoediging

Kindermoment

Schriftlezing: Johannes 17: 9-23(NBV)     

Orgelspel

VERKONDIGING

Orgelspel

Keuze van de kerkganger

Gebeden

Dankgebed / voorbeden/ stil gebed / Onze Vader

Collectemoment

Slotlied: lied 657: 1 en 4 ‘Zolang wij ademhalen’

Wegzending

Zegen

Orgelspel