Orde van dienst zondag 15 augustus 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag15 augustus 2021 om 09.30 uur

1e Schrfitlezing: Jesaja 35:1-10

2e schriftlezing: Marcus 7:31-37

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger Dhr. J.Smit uit Dedemsvaart

Ambtdrager van dienst Ineke Linthorst

Lectrice Margret Hallink

Koster Hendrik Grondman

Kerkrentmeester Arjan Stirtjan

Organist Gerrit Dogger

Beamist Gerrit Grefelman

Kindemoment Elly Wouda

Orde van dienst

Orgelspel

Binnenkomst                                               

Welkom

Intochtslied: Psalm 146a:1 “Laat ons nu vrolijk zingen”

Stil gebed, Votum en groet (Evt. bericht van overlijden)     

Gebed van ontferming en leefregels.  

We lezen de leefregels uit Lucas 10:25-28 uit de NBV

Zingen: GloriaLied 302:1 “God in den hoog’ alleen zij eer”

Korte inleiding van wat er verder volgt in de dienst

Kindermoment: Vertelling en kinderlied via de beamer

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

1e Schrfitlezing: Jesaja 35:1-10 uit de  NBV

2e schriftlezing: Marcus 7:31-37 uit de NBV                 

Kort orgelspel bv. lied 608 “De steppe zal bloeien”

Overdenking met het thema: “Opengaan voor Gods Woord”

Orgelspel 

Dienst der gebeden

Collectemoment

Slotlied Lied 425 “Vervuld van Uw zegen gaan wij onze wegen”

Wegzending en Zegenbede