Orde van Dienst zondag 12 maart 2023

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 12 maart 2023 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 3e zondag in de Veertigdagentijd

Schriftlezing: 1e Genesis 9: 8-17 

                        2e Johannes 14: 1-14 

Liturgische kleur: Paars

Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger prop. Rene Caster uit Witharen

Ambtsdrager van dienst Jenneke van Doesburg

Diaken Ina Grondman

Kerkrentmeester Erik Horsman

Team van Bijstand Erik Immink en Wim Grondman

Lectrice Berthe Manenschijn en in het Oekraïens

Kindermoment Margret Hallink

Koster Wim Grondman

Organist Nico Aalberts

Beamist Erik Bakhuis

Orde van dienst

Om te beginnen            

Orgelspel         

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 218: 1-5 “Dank U voor deze nieuwe morgen”

Bemoediging, groet, gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Lied 8b: 1-5 “Zie de zon, zie de maan”

Kindermoment

Kinderlied

Gebed

Eerste lezing: Genesis 9: 8-17 

Zingen: Lied 885: 1 & 2 “Groot is uw trouw, o Heer”

Tweede lezing: Johannes 14: 1-14 

Zingen: Lied 769: 1,2,5 & 6 “Eens, als de bazuinen klinken”

Verkondiging

Zingen: Lied 835: 1,2,3 & 4 “Jezus, ga ons voor”

Filmpje met een gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 416: 1,2,3 & 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn”

Zegen met gezongen amen