Orde van dienst zondag 12 februari 2023 om 10.00 uur

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele op zondag 12 februari 2023

6e zondag na epifanie

Liturgische kleur: groen

Schriftlezing: Jeremia 17, 5 t/m 8 en Lucas 6, 17, 20 t/m 26.

Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger ds. Adri Terlouw

Ambtsdrager van dienst Erik Horsman

Diaken Ina Grondman

Kerkrentmeester Erik Horsman

Team van bijstand Louw Manenschijn en Hendrik Grondman     

Lectrice Ria Schuurman en in het Oekraiens door Tatyana, Igor of Natali          

Kindermoment Margret Hallink    

Koster Hendrik Grondman

Organist Nico Aalberts

Beamist Erik Bakhuis

Orde van dienst

Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 84 : 1, 2 en 3

Bemoediging, groet, verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Loflied: Lied 302: 1 

Gebed om Geest

Kindermoment

Schriftlezing:   Jeremia 17, 5 t/m 8

Lied: 841: 1,2,3 en 4

Schriftlezing: Lucas 6, 17, 20 t/m 26

Lofprijzing: Lied: 339a

Overweging

Orgelspel

Lied 418: 1, 2 en 3

Gebeden

Collectie

Slotlied lied: 793: 1,2 en 3

Zegen 

Orgelspel