Orde van dienst zondag 1 januari 2023 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

Zondag 1 januari 2022

Nieuwjaarsdag

Schriftlezingen: Numeri 6:22-27 en Lucas 2:21

Medewerkers aan deze dienst

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

  Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Diaken: Jan Hendriks

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Erik Bakhuis

Kindermoment: Elly Wouda

Lector: Henry Krijt

Koster: Wim Grondman

Team van bijstand: Louw Manenschijn en Wim Grondman

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 134 alle verzen             Gij dienaars aan de Heer gewijd,

Bemoediging, groet, gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: lied 513 alle verzen   God heeft het eerste woord

Dienst van het Woord

Gebed

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezingen: Numeri 6:22-27 en Lucas 2:21

voorgelezen in de vertaling van de NBV21 en in het Oekraïens

Zingen: Psalm 8a (!) alle verzen          Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam

Uitleg en prediking

Zingen: Lied 512 vers 1, 2, 3, 4 en 5   O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Heenzending en zegen

Slotlied: lied 416 alle verzen Ga met God en Hij zal met je zijn Zegen en het driemaal gezongen Amen = lied 431c