Orde van dienst Stille Zaterdag 3 april 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zaterdag 3 april 2021 om 22.00 uur

Kerkelijk jaar: Stille Zaterdag

Liturgische kleur: Wit

Schriftlezing: Lucas 24:1-12

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Diaken: Michiel Huisman

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Arno Zandberg

Koster: Henk van der Veen

Lectrice: Margret Hallink

Liturgische schikking: Elly Wouda en Ineke Linthorst

Zanger: Marijn Eigenhuis 

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom, belofte, groet en gebed

Tekst ‘Het is stil geworden’

Lied 598 ‘Als alles duister is’

De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht en aangestoken

Lied 624 ‘Christus, onze Heer, verrees’

Liturgische schikking

Gedicht/lied ‘Sta op! – Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken.

Schriftlezing: Lucas 24:1-12

Orgelspel: lied 339a: ‘U komt de lof toe’

Overdenking

Orgelspel

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Lied: lied 608 ‘De steppe zal bloeien’

Zegen

Orgelspel