Orde van dienst zaterdag 24 december 2022 kerstnachtdienst om 22.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de kerstnachtdienst in de Ichthuskerk te Lemele

op zaterdag 24 december 2022 om 22.00 uur

Schriftlezingen: Jesaja 9: 5 en 6 en Lucas 2:1-20

Thema: ‘Leven in de gloria van het welbehagen’,

Medewerkers aan deze dienst

Organist: Henk Dubbink

Trompettist: Henk Stoevelaar

Projectkoor Ichthuskerk o.l.v. Adriaan Laseur 

Beamist: Arno Zandman

Lector: Greet Scholten

Ambtsdrager van dienst: Jenneke van Doesburg

Kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Diaken: Ina Kleinjan

Koster: Jan Bennink

Team van bijstand: Henk Lammers en Erik Immink

Voorganger: Leon Eigenhuis

(Verkorte) orde van dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: lied 477: 1, 2  en 4 Komt allen tezamen

Bemoediging, groet en  gebed

Zingen: In de stad van koning David (Onze in Royal David ’s city)

1e Schriftlezing: Jesaja 9: 5 en 6

Zingen: Een roze, fris ontloken

2e Schriftlezing: Lucas 2:1-7

Zingen: lied 483 Stille nacht, heilige nacht!

3e Schriftlezing: Lucas 2:8-14

Zingen: Lied 487 Eer zij God in deze dagen

We luisteren naar een Oekraïens kerstlied:

4e Schriftlezing: Lucas 2:15-20

Het koor zingt ‘In ’t nacht’lijk duister’

Uitleg en prediking

Zingen: lied 476 Nu zijt wellekome

Het koor zingt  ‘Bethlehem’

We luisteren naar een Oekraïens kerstlied, link:

Zingen, allen: Lied 478: 1 en 2  ‘Komt, verwondert u hier, mensen’

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: Heerlijk klonk het lied der eng’len

Vers 1 en refrein: koor – vers 2: vrouwen – refrein: allen – vers 3 mannen – refrein: allen – vers 4 en refrein: allen

Zegen

Zingen: Het Ere zij God