Orde van dienst donderdag 13 mei 2021 Hemelvaart

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

in een gezamenlijke dienst

van de Protestantse Gemeente Lemelerveld

en de Protestantse Gemeente Lemele

op donderdag 13 mei 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: Veertigste dag na Pasen – Hemelvaart

Schriftlezingen: Lucas 24:50-53 en Handelingen 1:1-11

Thema: Wat staan jullie naar de hemel te kijken?

(Handelingen 1 vers 11a)

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Kerkrentmeester: Harjan van der Linde

Koster: Hendrik Grondman

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Erik Bakhuis

Lectrice: Ineke Linthorst

Bloemschikking: Ineke Linthorst en Elly Wouda

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Psalm 47 vers 2 ‘God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon’

Belofte, groet en gebed

Liturgische schikking

Lied 229 vers 1 en 5 Liedboek voor de Kerken (1973):

‘De dag van onze Vorst brak aan’

Kindermoment (met foto ’s van de lammergier op de Archemerberg)

Schriftlezingen: Lucas 24:50-53 en Handelingen 1:1-11

Lied 339a ‘U komt de lof toe’

Uitleg en prediking

Orgelspel

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV21)

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

Slotlied: lied 140 uit De Evangelische Liedbundel:

‘Kroon Hem met gouden kroon’

Zegen Orgelspel