Kindermoment zondag 25 december 2022

Een belangrijke familie…

Wat noem je een belangrijke familie? Is dat de familie Van Oranje? Of misschien een familie waar iedereen gestudeerd heeft of heel geslaagd is in het leven? Of mensen die van adel zijn? Telt het mee wie je voorouders waren? Dat is bij de familie van Jezus wel zo. We hebben al gehoord van 4 voormoeders van Jozef en dus ook van Jezus: Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar. Vandaag hoor je meer over moeder Maria en haar man Jozef. Heel gewone mensen, later toch bekend geworden als een heel belangrijke familie: de heilige familie!