Het seizoen is begonnen en Uw koninkrijk kome!

De startdienst van de Ichthuskerk was dit jaar in een gevarieerde vorm gegoten. Na een gezamenlijk begin in de kerk gingen de bezoekers met een bekertje koffie naar de Schakel.

De kleur van je bekertje bepaalde in welk groepje je zat. De kinderen waren al aan het werk;

zij schilderden het beloofde land, dezen spelletjes met “manna”(popcorn) en een blinddoek, dat staat voor vertrouwen. Een groep verdiepte zich in het woord: kome. Wat komt er? Weet je dat zeker? Is het een belofte? Een verwachting?

 Een andere vraag was: wat merkt je van dat koninkrijk? Hoe zie je dat wel of niet om je heen? Een tafel vol foto’s slingerde het gesprek aan en in de kring kwamen zeer persoonlijke verhalen naar boven.

Wat fijn, dat men zich zo vertrouwd voelt, om dat met elkaar te delen! De derde invalshoek was : de grondwet van dat koninkrijk. Wat is de wet van God en wat is die van Nederland? Het blijkt dat God een stuk compacter is dan de politiek: 10 leefregels (of eigenlijk maar twee) tegenover maar liefst 23!

 En hoe gaat de regering en de tweede kamer daar mee om op het moment? Bedroevend slecht. De afsluiting was weer samen, met de tweede kop koffie en allerlei zelfgebakken heerlijkheden.  

Al met al een geslaagde viering, waar dominee Eigenhuis nog heel wat preken aan op kan hangen!