Orde van dienst zondag 5 februari 2023 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele op zondag 5 februari 2023

Schriftlezing: Marcus 4:35-41, de storm op het meer.

We luisteren naar dit verhaal en gaan er creatief mee aan de slag.

Na de start in de kerkzaal gaan we voor de verwerking naar de Schakel

waarna we terugkomen in de kerkzaal om af te sluiten.

De dienst is voor iedereen, voor klein en groot.

Thema: Met de kop in de wind

Medewerkers aan deze dienst

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Kerkrentmeester: Harjan v.d. Linde

Diaken: Ina Kleinjan

Beamist: Gerrit Grefelman

Koster: Erik Kleinlugtenbeld

Organist: Gerrit Dogger

Team van bijstand: Bert Stoeten en Erik Kleinlugtebeld

Kindermoment: Elly Wouda

Leiding activiteiten: Jenneke van Doesburg, Daniëlle Pouw, Elly Wouda en Leon Eigenhuis

Lector/lectrice: Margret Hallink

In het Oekraïens door Tatyana, Igor of Natali

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 90a: 1 en 3           O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis

Bemoediging, groet, gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: lied 321: 1, 2, 3 en 4      Nietals een storm, als een vloed komen de woorden van God

Omgang met het Woord

Gebed

Inleiding op thema

Schriftlezing:  Marcus 4:35-41

Kindermoment

Kinderlied: Storm op zee

Creatief aan de slag met het bijbelverhaal:

keuze uit 4 activiteiten

Daarna komen we terug in de kerkzaal

Luisteren naar ‘Storm op het meer’ van Delise bij het schilderij

‘Christus in de storm op het meer van Galilea’ van Rembrandt (1633).

Zingen: Evangelische Liedbundel lied 174: 1, 2 en3  Leid vriend’lijk Licht

Dienst van gebeden en gaven

We luisteren naar het gezongen Onze Vader in het Oekraïens 

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Heenzending en zegen

Slotlied: lied 823: 1, 2 en 5         Gij hebt, o Vader van het leven ‘

Zegen en het driemaal gezongen Amen = lied 431c