Orde van dienst zondag 13 november 2022 om 10.00 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 13 november 2022 om 10.00 uur.

Schriftlezing: Genesis 23: 1-20 OT.                                                             Zingen:  lied 16 : 3                                                                               Schriftlezing: Romeinen 8: 18-25 NT

Voorganger ds. J.G.Zomer uit Staphorst
Ambtsdrager van dienst Jenneke van Doesburg
Diaken Ina Kleinjan
Kerkrentmeester Erik Horsman
Team van Bijstand Erik Kleinlugtenbeld en Bert Stoeten
Lectrice Margret Hallink
Kindermoment Jenneke van Doesburg
Koster Erik Kleinlugtenebeld
Organist Nico Aalberts
Beamist Arnold Schottert

Orgelspel

Welkom

Zingen: lied 283   

Bemoediging groet Verootmoediging

Genadeverkondiging

Leefregel

Zingen: lied 760

Gebed aan het begin van de dienst van het woord

Kindermoment

Schriftlezing: OT Genesis 23: 1-20

Zingen: lied 16:3

Schriftlezing: NT Romeinen 8: 18-25

Zingen: lied 333

Uitleg en prediking

Orgelspel

Zingen: lied 771

Gebeden

Gaven

Slotlied: lied 885

Zegen

Orgelspel

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                :