Vredesdienst zondag 17 september 2022

Vredesdienst zondag 17 septmber 2022

Generatie Vrede, zijn wij dat? Of kunnen we dat misschien worden?

Dat was het thema van de oecumenische dienst van de Raad van Kerken. Met symboliek; stenen, werd duidelijk dat fouten en lasten uit het verleden zwaar kunnen wegen. Geef je die door aan de volgende generatie of kun je ze wegleggen?

Een toneelstukje over hardnekkige hoofdluis vertelde dat je vicieuze cirkels juist moet doorbreken om tot verbetering te komen.

De kinderen leerden ons, dat je die hinderlijke stenen ook kunt gebruiken voor iets moois! Kunst Na Arbeid omlijstte deze viering met prachtige melodieën.

Voorgangers Marga KleinOvermeen, Leon Eigenhuis en Georg Naber betreurden, net als alle bezoekers, dat er voor het eerst binnen gekerkt moest worden, in plaats van op de Lemelerberg, maar iedereen weet: deze regen is heel hard nodig!

Tekst: Jenneke van Doesburg

Foto’s: Hans Heerink