Protestantse Gemeente Lemele

ZWO

Z.W.O is de afkorting voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp
In andere woorden samengevat zijn de doelen van de Z.W.O.
Geloven – Helpen – Bouwen
Geloven ( Zending) Het steunen van de verspreiding van het Evangelie in het buitenland.
Helpen ( Werelddiaconaat ) Het verlenen van steun aan mensen die in de problemen zijn geraakt.
Bouwen ( Ontwikkelingshulp ) Het verlenen van hulp bij het bouwen van een betere toekomst.

ZWO project 2015/2016: ZWO Project 2015-2016 website

Wat doet de ZWO lemele?

Elk jaar kiezen we een groot project dat binnen onze doelen valt, veel via Kerk in Actie. In een jaar tijd trachten we het streefbedrag voor het project bij elkaar te verzamelen. Daarnaast is er ook nog aandacht voor incidentele gebeurtenissen in de wereld, waarbij we ook ons medeleven tonen. Al onze projecten groot of klein, proberen we op een levende manier te profileren. Door middel van presentaties, foto’s, standjes met spullen uit het betreffende land en gastsprekers maken we de verhalen beeldend. We proberen onze projectdoelen te bereiken, middels collectes, zendingbussen, postzegelacties, een kraam op de Oudhollandse markt, incidentele acties en giften.

Via het kerkblad houden we de gemeenteleden op de hoogte van onze activiteiten en de hieruit voortvloeiende opbrengsten.

ZWO Lemele: wie zijn we?

Voorzitter Marlon Hallink
Penningmeester Gerard Kleinjan
Secretaresse Willemien van Lenthe
Leden Dineke Bennink, Marjo Hekman, Hetty Pouw, Anky Lammers ( diaken)

 

Voor meer informatie of tips voor een goed doel kunt u contact opnemen met één van bovenstaande personen of via het mailadres zwolemele@hotmail.com