Zondag 21 november 2021

In de dienst op deze zondag noemen we de namen van de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. De familieleden van de overledenen hebben een uitnodiging ontvangen om de dienstbij te wonen. I.v.m. de maatregelen om de verspreiding van het het coronavirus zoveel mogelijk te beperken heeft de kerkenraad besloten dat het fysiek bijwonen van de dienst in de kerk alleentoegankelijk is voor de genodigden, dus door de familie van de gemeenteledendie herdacht worden en niet voor andere kerkgangers. U kunt de dienst wel meemaken, want de dienst wordt viakerkdienstgemist.nl rechtstreeks uitgezonden. Nade dienst (zo rond 11.00 uur) gaan we naar de Bijzondere begraafplaats. Daarbent u als gemeentelid of dorpsgenoot van harte welkom om met anderen eenlichtje neer te zetten bij het graf of de urn van iemand die het afgelopen jaarof in de jaren daarvoor is overleden. Wie een overledene gedenkt die niet in Lemele is begraven, kan een lichtje op een speciaal daarvoor aangewezen gedenkplek neerzetten. Bij goed weer zullen we na afloop zorgen voor koffie en thee op de begraafplaats. Dit is in de plaats van het koffiedrinken in De Schakel. I.v.m. de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken gaat het koffiedrinken in De Schakel niet door.  We hopen op een goede Eeuwigheidszondag, in de kerk, op de begraafplaats en thuis.