Renovatie begraafplaats Lemele

Sinds 9 september is de renovatie in volle gang. Bijna dagelijks krijgen we als vrijwilligersteam bezoek van belangstellenden en iedereen is positief dat het nu uitgebreid en goed wordt aangepakt. Het is een megaklus maar iedereen denkt positief mee dat geeft ons extra energie en komt er hulp van alle kanten. Eind september is het eerste gras gezaaid (linker kant als je de begraafplaats op komt). Vorige week werkte het weer niet meer zo mooi mee als we ‘gewend’ waren. Dat geeft enige vertraging omdat de grond voor sommige bewerkingen droog moet zijn. Wel is toen nog het nieuwe hekwerk geplaatst. Hopelijk wordt het resterende deel van het graszaad deze week gezaaid.

Van de verschillende bewerkingen zijn foto’s en filmpjes gemaakt. Deze zijn te zien op de website onder kopje foto’s. Als u daar kijkt bij – renovatie begraafplaats – ziet u in vogelvlucht en chronologische volgorde de werkzaamheden.

De beukenheggen langs beide kanten van het Zandeinde worden in november geplant. Er is een kleine commissie gevormd bestaande uit onze hovenier Guido Braam, Bertha Manenschijn, Gerda Zwinselman en Wim Grondman. Zij zullen plannen maken om er een mooie, gemakkelijk te onderhouden begraafplaats van te maken. Ook onderzoeken we als bestuur de mogelijkheden om een strooiveldje te creëren in verband met het steeds vaker cremeren van de overledenen.

Zolang er nog geen goede grasmat is gevormd zult u tijdens uw bezoek wel enige last blijven ondervinden. Dit kunnen wij helaas niet voorkomen. Heeft u vragen neem dan contact op met Wim Grondman 06 55082827