Renovatie begraafplaats Lemele

Begin september is het vaste vrijwilligersteam bestaande uit vier personen van de ‘oude begraafplaats’ uitgebreid met nog een zestal personen om de renovatie van de ‘nieuwe begraafplaats ter hand te nemen. Op 9 september is de renovatie gestart met het verwijderen van de ‘stekelbossen’ tussen de grafrijen. De coniferen heg langs het Zandeinde en Bulemansteeg is verwijderd. De grasmat is gefreesd en voorzien van een dikke laag compost. Er is een waterbron geboord en een compleet beregeningssysteem aangelegd. Op de ‘nieuwe’ begraafplaats is nu ook elektra aangelegd. Ruim een maand na de start van de renovatie is op 16 oktober het laatste graszaad gezaaid. Langs het Zandeinde is een nieuw hek geplaatst. Ook de beukenheg op de oude begraafplaats langs het Zandeinde wordt vervangen door een nieuwe heg. En ook de oude begraafplaats wordt nu voorzien van een watertappunt. Het onderhoudscontract met de Larcom voor de nieuwe begraafplaats is beëindigd. Dit wordt deels overgenomen door de vrijwilligers en het grasmaaien wordt uitbesteed. 

Van de verschillende bewerkingen zijn foto’s en filmpjes gemaakt. Deze zijn te zien op onze website onder kopje foto’s. Als u daar kijkt bij – renovatie begraafplaats – ziet u in vogelvlucht de werkzaamheden.

De beukenheggen langs beide kanten van het Zandeinde worden in november geplant. Er is een kleine commissie gevormd bestaande uit onze hovenier Guido Braam, Bertha Manenschijn, Gerda Zwinselman en Wim Grondman. Zij zullen plannen maken om er een mooie, gemakkelijk te onderhouden begraafplaats van te maken. Ook onderzoeken we als bestuur de mogelijkheden om een strooiveldje te creëren in verband met het steeds vaker cremeren van de overledenen.

Zolang er nog geen goede grasmat is gevormd zult u tijdens uw bezoek wel enige last blijven ondervinden. Dit kunnen wij helaas niet voorkomen. Heeft u vragen neem dan contact op met Wim Grondman 06 55082827