Pubquiz vragen. Startzondag 13 SEPTEMBER 2020

Vraag 1.

Welke naam staat op het plaatje van het monument voor vrede en vrijheid bij de begraafplaats?

 • 2e letter van de achternaam

Vraag 2.

Hoe heet het startpunt bij de parkeerplaats tegenover Tempert aan de Ledeboerweg?

 • 2e letter van het woord

Vraag 3.

Hoeveel grote banken staan in het midden van onze kerk?

 • 1e letter van het woord

Vraag 4.

In welk jaar was de Oud Hollandsche Markt voor de 50ste keer?

 • 5e letter van het woord

Vraag 5.

Wie was vandaag lectrice?

 • 4e letter van de achternaam
 • Vraag 6.

Hoeveel mensen staan er boven de kansel op de muurschildering?

 • 5e letter van het woord

Vraag 7.

Wie speelde vandaag op het orgel?

 • laatste letter van de achternaam

Vraag 8.

Aan de Ledeboerweg hangt dit bord. Wat staat er op de onderste plank?

 • 6e letter van het laatste woord

Vraag 9

Wat zit op het dak en maakt muziek?

 • 4e letter van het woord

Vraag 10.

Deze steen werd geplaatst door  “den oudsten  E.Nagel”. Welk woord is doorgestreept?

Welke functie had E.Nagel in de kerk?

 • 1e letter van het woord

Vraag 11.

Tegenover de kerk staat een boom.

Hoe wordt deze boom genoemd?

2e letter van het woord

Vraag 12.

Hoe heet het vrijetijdskoor van Lemele?

5e letter van het laatste woord

Vraag 13.  Van wie is dit logo.

 • 1e letter van het woord.

OPLOSSING.

1  2  3  4  –    5  6  7  8  9  10 11 12 13

         Z           D                                    K