Order van dienst Eeuwigheidszondag 22 november 2020

Protestantse Gemeente Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 22 november 2020 om 10.00 uur,

op deze Eeuwigheidszondag of Gedachteniszondag.

In deze dienst noemen we de namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden.

Het thema is ‘Ik weet: mijn redder leeft’ (Job 19 vers 25),

Een gezegende dienst!

Medewerkers aan deze dienst:

Organist                                  Gerrit Dogger

Beamist                                   Erik Bakhuis

Foto ‘s                                     Iris Kleinlugtebeld

Beeld en teksten liederen        Hendrie Arnold

Kindermoment                        Elly Wouda

Liturgische schikking 

en lectrice                               Tiny Jansen

Lichtjes begraafplaats              Henk Zwinselman

Kerkrentmeester                     Harjan van der Linde

Koster                                    Jan Dijk

Koster                                     Henk van der Veen

Ouderling                                Gerrit Jan Hallink

Pastoraal medewerker             Gerrie Companje

Voorganger                             Leon Eigenhuis

Toelichting op de liturgisch bloemstuk

De lelies bovenin staan voor vergankelijkheid. De roos is het symbool van liefde en vergankelijkheid, is sterk maar soms ook heel broos. De witte kleur is de  kleur van de opstanding, het leven en het geloof in het door God voltooide leven. Het groen van de klimop symboliseert de eeuwigheidswaarde van het leven en naar de verbondenheid met hen die ons ontvallen zijn. Er zijn 10 rozen gebruikt in dit bloemstuk, 9 voor alle mensen die ons in dit jaar zijn ontvallen  en de 10e  staat symbool voor alle mensen die door ons gemist worden maar die vandaag niet bij name worden genoemd.

Orde van dienst

Om te beginnen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 90a: 1, 3, 5 en 6  ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’

Belofte, groet en gebed

Orgelspel (melodie lied 513:4)

Dienst van het Woord

Gebed

1e Schriftlezing: Deuteronomium 34: 1, 4-8 en 10

Kindermoment

Orgelspel (melodie van ‘Hoger dan de blauwe luchten’)

2e schriftlezing: Job 19:23-27

Overdenking

Orgelspel (‘I know that my Redeemer liveth’ van G.F.Händel)

Gedachtenis van de overledenen

Inleiding op het gedenken van de overleden gemeenteleden

Lied ‘Ik zal er zijn’ van Sela

Het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen

Gedicht: De mensen van voorbij – Hanna Lam

Lied 753: 1, 2 en 6 ‘Er is een land van louter licht’

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Slotlied: lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Zegen

Licht op de begraafplaats  

Achter het licht aan gaan we naar de begraafplaats.

Op de begraafplaats plaatsen we een lichtje bij het graf.

Daarna gaan we terug naar de kerk

In de kerk ontvangt u het gedachtenisteken, de kaars en een boekje

Orgelspel