Orde van dienst zondag 26 december 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 26 december 2021

2e kerstdag om 10.00 uur Liturgische kleur: wit

Schriftlezingen:  Jer. 26 : 1 t/m 15

   Hand. 6 : 8 t/m 15 en 7 : 51 t/m 60

   Matt. 23 : 34 t/m 39

Voorganger Ds. T. Dankers uit Dalfsen
Ambtdrager van dienst Michiel Huisman
Kerkrentmeester Arjan Stirtjan
Lectrice Margret Hallink
Koster Gerrit Tempert
Organist Henk Dubbink
Beamist Arnold Schottert
Kindermoment Elly Wouda

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 119 : 1 en 3 (Welzalig wie de rechte wegen gaan)

Stilte, bemoediging en groet

Kyriëgebed

Zingen: Lied 487 (Eer zij God in onze dagen)

Inleiding

Kindermoment

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezingen: Jer. 26 : 1 t/m 15

   Hand. 6 : 8 t/m 15 en 7 : 51 t/m 60

   Matt. 23 : 34 t/m 39

Zingen: Lied 459 : 1, 2 en 7 (Ik breng een rechter aan het licht)

Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 506 (Wij trekken in een lange stoet).

Gebeden

Collectemoment

Slotlied: Lied 478 : 1 en 4 (Komt, verwondert u hier, mensen)

Zegen