Orde van dienst zondag 9 oktober 2022 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 9 oktober 2022 om 09.30 uur

Schriftlezingen: Lukas 2: 36-38 (NBV21) Lukas 18:1-8 (NBV21)

Thema: Bidden.

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger ds. J.A Dekker uit Lemele
Ambtsdrager van dienst Erik Horsman
Diaken Michiel Huisman
Kerkrentmeester Erik Horsman
Lectrice Ria Schuurman
Team van Bijstand Erik Immink en Henk Lammers
Kindermoment
Organist Nico Aalberts
Koster Jan Dijk
Beamist Henk Lammers

Orde van dienst:

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Samenzang: ELB 374 O Heer, mijn God (Ned. + Oekr.)   Stil gebed, belijdenis en groet
Verootmoediging en genadeverkondiging volgens de mij toegestuurde liturgie
Samenzang: ELB 203:1,2,4: Genade, zo oneindig groot Ned. + Oekr.)
Gebed
Kindermoment
Schriftlezingen
Lukas 2: 36-38 (NBV21)
Lukas 18:1-8 (NBV21)
Samenzang: Wees stil mijn hart (Ned. + Oekr.)
Preek, thema: Bidden
Samenzang: Lied 247:1,3 Blijf bij mij Heer (Ned. + Oekr.)
Oekraïners zingen in Amsterdam.
Laat mijn gebed opstijgen 
Dankgebed en voorbeden, het Onze Vader
Geloofsbelijdenis uit West-Oekraïne
Collecte
Samenzang: Lied 868:1,2: Lof zij de Heer (Ned. + Oekr.)
Zegen (volgens de mij toegestuurde liturgie)
Gezongen Amen