Orde van dienst zondag 9 mei 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 9 mei 2021 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar: 6e zondag van Pasen – Liturgische kleur: wit

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Ger Zijl uit Nijverdal

Ambtsdrager van dienst: Michiel Huisman

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Henk Lammers

Koster: Hendrik Grondman

Lectrice: Bertha Manenschijn

Kindermoment: Elly Wouda

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Intochtlied Ps. 118 (29 okt. 2018)

Stil gebed

Votum en groet

Verootmoediging

Kindermoment

Gebed bij de opening van de schriften

Lied: Heer, wijs mij uw weg (15 mei 2018)

Schriftlezing OT (lectric) Ex. 14: 9 t/m 20

Lied: Mijn hulp is van U Heer (8 jun. 2016)

Schriftlezing NT (voorganger): Rom. 8: 31 t/m 39

Orgelspel

Verkondiging

Orgelspel

Terugblik dodenherdenking 4 mei 2021 die plaatsvond op de Bijzondere begraafplaats aan het Zandeinde hier in Lemele.

Collectemoment

Slotlied: Omdat Hij leeft (15 mei 2018)

Zegen