Orde van dienst zondag 8 augustus 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 8 augustus 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 8e zondag van de zomer

Schriftlezing: 2 Koningen 5:1-8 en 19b-27

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Jenneke van Doesburg

Kerkrentmeester: Harjan van der Linde

Koster: Erik Kleinlugtebeld

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Gerrit Grefelman

Lectrice: Jenneke van Doesburg

Kindermoment: Elly Wouda

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Psalm 139 vers 1 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben,’

Belofte en groet

Bericht van overlijden

Zingen: lied 886 vers 1 ‘Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe’

Gebed

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezing: 2 Kon. 5:1-8 en 19b-27

Zingen: Psalm 51 vers 1 en 5 ‘Ontferm U, God, ontferm U, hoor mijn klacht,’

Uitleg en prediking

Orgelspel

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV2021)

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

Slotlied: lied 150a vers 1 en 2 ‘Geprezen zij God!’

Zegen

Orgelspel