Orde van dienst zondag 7 mei 2023 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 7 mei om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 5e zondag van Pasen

Liturgische kleur: wit

1e Schriftlezing: 2 Kon. 6: 8-23                                                                             2e Schriftlezing: 1 Korintiërs 2: 1-7

Medewerkers aam deze dienst:

Voorganger ds, J,A. Dekker uit Lemele

Ambtsdrager van dienst Elly Wouda

Diaken Jannie Marsman

Kerkrentmeester Klaas Brouwer

Lectrice Bertha Manenschijn

Schriftlezing in Oekraïens: door Ihor, Matali of Tetyana

Kindermoment Jenneke van Doesburg

Team van Bijstand Gerard Kleinjan en Hendrik Grondman

Koster Hendrik Grondman

Organist Nico Aalberts

Beamist Erik Bakhuis

Om te beginnen


–     Welkom en mededelingen
–     Samenzang: Psalm 19:1,5
–     Stil gebed, belijdenis en groet
–     Verootmoediging en genadeverkondiging
o  Inleiding op het lied “Ik kom mijn God naar U”
o  Oekraïens christelijk lied: Ik kom mijn God naar
o  Gebed
o  Leefregel: Kolossenzen 3:12-17
o  Samenzang: ELB 185: 1,3,4 Leer mij uw weg . . .

–     Gebed
–     Kindermoment
–     Bijbellezing
o  2 Kon. 6: 8-23
o  1 Korintiërs 2: 1-7

–     Samenzang: Lied 675 Geest van hierboven . . .
–     Preek, thema: Here open onze ogen
–     Samenzang: ELB 357:4,5 Open nu ook onze ogen . . .
–     Inleiding op het lied: Gebed voor Oekraïne
–     Gebed voor Oekraïne 
–     Dankgebed en voorbeden, onze Vader
–     Collecte
–     Samenzang: Lied 868:1,2 Lof zij de Heer . . . (Ned. + Oekr.)
–     Zegen
–     Gezongen Amen