Orde van dienst zondag 7 februari 2021.

    Protestantse Gemeente Lemele

        Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

                            op zondag 7 februari 2021 om 10.00 uur.

                                    Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Michiel Huisman

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Gerrit Grefelman

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Koster: Gerrit Dankelan

Kindermoment:  Margret Hallink

Lectrice: Ria SchuurmanKeuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef

Voorganger: T.Nieuwenhuis uit Den Ham

    Orgelspel

                                 Binnenkomst voorganger, ambtsdrager.

                            Welkom en mededelingen van de Kerkenraad

     Aanvangslied: Psalm 84:1 en 4 (You Tube: Nederland zingt, 18 oktober              2018, Nieuwe Kerk Delft))

                                                       Stil gebed

                                                  Votum en Groet

[eventueel bericht van overlijden]

                           Gebed van verootmoediging  – Genadeverkondiging

                                Korte inleiding op het vervolg van de dienst

                                   Kindermoment – vertelling – kinderlied

                                    Gebed bij de opening van de Schriften

                                         Schriftlezing: Marcus 1, 29-39

                                                         Orgelspel