Orde van dienst zondag 7 augustus 2022 om 9.30 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 7 augustus 2022 om 09.30 uur

Schriftlezingen: Jesaja 61:1,2a,10,11 en Lucas 13:35-40

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst en kerkrentmeester: Erik Horsman

Diaken: Jan Hendriks

Koster: Gerrit Tempert

Team van Bijstand: Louw Manenschijn en Bert Stoeten

Beamist: Gerrit Grefelman

Lectrice: Greet Scholten

Kindermoment: Elly Wouda

Organist: Gerrit Dogger

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 33: 1 en 8        `Kom nu met zang en roer de snaren’

Stil gebed, bemoediging en groet

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Zingen: Lied 217: 1, 4 en 5     ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’

Gebed bij het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment en kinderlied

 Schriftlezingen:

Jesaja 61:1,2a,10,11 en Lucas 13:35-40

in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: lied 751 alle 5 verzen ‘De Heer verschijnt te middernacht’

Uitleg en prediking

Zingen: Lied 23c alle 5 verzen   ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

Gaven

Slotlied: lied 908 vers 1 en 2 ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’,

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (= lied 431c). Orgelspel