Orde van dienst zondag 6 maart 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 6 maart 2022 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 1e zondag in de Veertigdagentijd

Schriftlezing: Johannes 11:55-12:11

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Diaken: Ina Grondman

Koster: Jan Dijk

Beamist: Gerrit Grefelman

Kindermoment: Margret Hallink, met Kaat en Sarah uit groep 7

Lectrice: Margret Hallink

Pianist: Nico Aalberts

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Pianospel

Welkom en mededelingen

Psalm 91 vers 1, 2 en 3 ‘Heil hem wien God een plaats bereidt’

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Het aansteken van een kaarsje

 voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne

Lied 1010 vers 1, 2, 3 en 4 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede,’

Gebed

Kindermoment

Kinderlied.

Schriftlezing: Johannes 11:55-12:11

Zingen: Lied 339a ‘U komt de lof toe’

Uitleg en prediking

Lied 561 vers 1, 2, 3, 4 en 5 ‘O liefde die verborgen zijt’

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Lied 756 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ‘Laat komen, Heer, uw rijk,’

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (=lied 431c). Pianospel