Orde van dienst zondag 5 juni 2022 om 9.30 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in onze kerk.

Moge de vrede van God met u zijn.

Ласкаво просимо в нашу церкву

Мир Божий нехай буде з вами!

zondag 5 juni 2022

Kerkelijk jaar: Pinksteren

Schriftlezingen: Ruth 1:19-2:3 en Handelingen 2:1-4

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Diaken: Ina Kleinjan

Koster: Gerrit Tempert

Team van Bijstand: Erik Immink en Dick Roddenhof

Beamist: Arnold Schottert

Kindernevendienst: Danielle Pouw

Lectrice: Margret Hallink

Lector: Igor Hotovkin

Organist: Gerrit Dogger

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied 218 vers 1 en 2   Evang. Liedbundel      Samen in de naam van Jezus

Stil gebed, bemoediging en groet

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Lied 670 alle verzen    Kom Schepper God, o heilige Geest   

Praatje met de kinderen n.a.v. filmfragment waarna ze naar de knd gaan

Gebed

Ruth 1:19-2:3 in het Nederlands en Oekraïens

Lied 695 alle verzen    Heer, raak mij aan met uw adem,    

Handelingen 2:1-4 in het Nederlands en Oekraïens.

Lied: Glory To Jesus –  Ісусу слава

Uitleg en prediking

Lied 675 vers 1 en 2   Geest van hierboven

Het gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Gaven

Slotlied, lied 687 vers 1, 2 en 3          Wij leven van de wind

Zegen met gesproken Amen

Orgelspel

Koffie na de dienst