Orde van dienst zondag 5 december 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 5 december 2021 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 2e zondag van de Advent

Liturgische kleur: paars

Schriftlezing: : Jesaja 7:10-15 en Lucas 1,26-38

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Erik Horsman

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Koster: Gerrit Tempert

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Gerrit Grefelman

Lectrice: Margret Hallink

Kindermoment: Elly Wouda

Liturgische schikking: Elly Wouda en Ineke Linthorst

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 80:  1 en 2       O God van Jozef, leid ons verder 

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Zingen: lied 433: 1 en 5          Kom tot ons, de wereld wacht

Aandacht voor de liturgische schikking

Gebed

Kindermoment en kinderlied

Schriftlezingen: Jesaja 7:10-15 en Lucas 1,26-38

Zingen: lied 464: 3 en 4          Een engel spreekt een meisje aan 

Uitleg en prediking

Zingen: lied 473: 1, 2 en 3      Er is een roos ontloken

Gedicht: Verlanglijst voor God (Was God maar net als Sinterklaas)

Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader

Aandacht voor de gaven

Slotlied: lied 440: 1 en 4        Ga, stillen in den lande

Zegen en het gezongen Amen

Orgelspel