Orde van dienst zondag 4 september 2022 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 4 september 2022 om 09.30 uur

Schriftlezing: Lucas 24:13-35, onderweg naar Emmaüs 

In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer

(zittende viering)

Thema: De Heer als reisgenoot onderweg

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Diakenen: Joke en Michiel Huisman en Ina Kleinjan

Koster: Jan Bennink

Team van bijstand: Bert Stoeten en Henk Lammers

Beamist: Henk Lammers

Lectrice: Ria Schuurman

Kindermoment: Margret Hallink

Organist: Nico Aalberts

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm121 vers 1, 2, 3 en 4    ‘Ik sla mijn ogen op en zie’

Stil gebed, bemoediging en groet

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Zingen: lied 827 vers 1 en 4   ‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven’

Gebed bij het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment en kinderlied

Schriftlezing: Lucas 24 vers 13 tot en met 27 uit NBG21

in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: lied 646 vers 1 en 2   ‘De Heer is onze reisgenoot’

Vervolg Schriftlezing: Lucas 24 vers 28  tot en met 35 uit NBG21

in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: lied 646 vers 3 en 4   ‘De avond daalt, blijf bij ons Heer!

Uitleg en prediking

Zingen: Lied 381 vers 1, 2, 3 en 5      ‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,’

Viering van de maaltijd van de Heer

We luisteren naar het gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden

Gaven

Slotlied: : ‘Aan U, Vader, alle glorie’, lied 1 uit de bundel ‘Het liefste lied van Overzee’,

op de melodie van ‘Loof de Koning, heel mijn wezen,’)

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (=lied 431c).

Orgelspel