Orde van dienst zondag 31 juli 2022 om 9.30 uur.

Liturgie voor de dienst op zondag 31-juli 2022 in de Prot. gem. te Lemele

Kerkelijk jaar:  7e zondag van de zomer

1e Schriftlezing: Prediker 2,1-11 NBV21 (Lector)

2e Schriftlezing: Luk.12 13-21 NBV21 (voorganger)

Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger: ds. P. van Veen uit Harderwijk

Ambtdrager van dienst: Elly Wouda

Diaken: Ina Kleinjan

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Lectrice: Ria Schuurman

Team van Bijstand: Hendrik Grondman en Henk Lammers

Organist: Gerrit Dogger

Koster: Hendrik Grondman

Beamist: Henk Lammers

Kindermoment: Elly Wouda

Orde van dienst

Orgelspel

Afkondigingen

Wij gaan staan

Introïtus Ps.92:3 en 4

Persoonlijk gebed

Votum en groet 

Drempelgebed

Zingen: Lied 195 Klein Gloria

Wij gaan zitten

Kyriëgebed

Zingen: Lied 309:1 (Met als laatste regel: een wereld lang in gloria!) 

Kindermoment

Gebed

Eerste lezing: Prediker 2,1-11 NBV21 (Lector)

Zingen: Lied 720

Tweede lezing: Luk.12 13-21 NBV21 (voorganger)

Zingen: Lied 718

Verkondiging – Thema: Bezit of bezeten

Zingen: Lied 843

Gebed

Zingen: Lied 425

Zegen