Orde van dienst zondag 31 janauri 2021.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 31 januari 2021 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 4e zondag na Epifanie

Schriftlezing: Lucas 4:31-44

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Organist: Lydia Volkerink

Beamist: Henk Lammers

Kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Koster: Hendrik Grondman

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Lector: Henk Pouw

Keuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 18: 1 en 5  ‘Ik heb U lief van ganser harte, HERE.’

Belofte en groet

Gebed om ontferming

Loflied: lied 705:1, 2 en 4 ‘Ere zij aan God, de Vader’

Kindermoment: vertelling en kinderlied

Gebed

Schriftlezing: Lucas 4:31-44

Orgelspel, melodie lied 339a ‘U komt de lof toe,’

Uitleg en prediking

Orgelspel

De keuze van de kerkganger: interview en lied

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Lied 103c: 1 en 5  ‘Loof de koning, heel mijn wezen,’

Zegen

Orgelspel