Orde van dienst zondag 30 januari 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 30 januari 2022 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 4e zondag na Epifanie

Epifanie = verschijning van de Heer (aan de wijzen uit het Oosten)

Schriftlezingen: Jeremia 1:4-10 over de roeping van Jeremia

Lucas 4:14-30 over het optreden van Jezus in Nazareth

Liturgische kleur: groen

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: ds. Leon Eigenhuis

Ambtsdrager van dienst en lector: diaken Michiel Huisman

Kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Koster: Jan Dijk

Pianist: Gerrit Dogger

(orgel buiten gebruik i.v.m. onderhoud door orgelmakerij Reil)

 Beamist: Henk Lammers

Kindermoment: Margret Hallink

Orde van dienst

Pianospel

Welkom en mededelingen

Lied 217: 1, 3 en 5 De dag gaat open voor het woord des Heren

Stil gebed, bemoediging en groet

Verootmoediging, woord van vergeving en leefregel

Lied 912: 1, 2 en 5      Neem mijn leven, laat het, Heer

Kindermoment

Kinderlied:      Alle kinderen mogen komen

Gebed

Schriftlezing: Jeremia 1:4-10

Zingen: Psalm 71: 1 en 2

Schriftlezing: Lucas 4:14-30

Lied 339a        U komt de lof toe, U het gezang

Uitleg en prediking

Lied 534: 1, 2, 3 en 4  Hij die de blinden weer liet zien

Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader

Aandacht voor de gaven

Lied 870: 1, 4, 5, 6, 7 en 8 Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen

Zegen en het gezongen Amen

Pianospel