Orde van dienst zondag 3 oktober 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 3 oktober 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 3e zondag van de herfst, Israëlzondag

In deze dienst zal Hidde Seigers,

zoon van Albert en Mirjam Seigers en broertje van Milan,

worden gedoopt.

Liturgische kleur: rood

Schriftlezingen: Exodus 34:4-9 en Marcus 10:13-16

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Jenneke van Doesburg

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Koster: Gerrit Dankelman

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Erik Bakhuis

Lectrice: Tiny Jansen

Kindernevendienst en oppas: Maud Kleinlugtenbeld en Marloes Martens

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 105 vers 1 en 3 ‘Loof God de Heer, en laat ons blijde’

Bemoediging en groet

Bericht van overlijden waarna we zingen ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ vers 1 en 2

Gebed om ontferming

Zingen, als gloria: Lofprijzing: lied 704 vers 3

Binnenkomst dopeling en zingen lied 348 vers 1, 2, 3 en 5

Onderwijzing en gebed

Praatje met de kinderen

Lied: ‘Dit is de dag’

Presentatie en filmpje over de dopeling

Vraag aan ouders

Bediening van de heilige doop met zegenbede en bijbeltekst

Vragen aan de ouders en doopkaars

Vraag aan gemeente

Zingen: Evangelische Liedbundel lied 382 – Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed

Schriftlezingen: Exodus 34:4-9 en Marcus 10:13-16

Uitleg en prediking

Orgelspel

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV 2021)

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

en laten zien wat ze hebben gedaan en gemaakt.

Het regenbooglied en het ophangen van het duifje

Zingen, staande: lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Zegen en het gezongen Amen

Orgelspel