Orde van dienst zondag 3 juli 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 3 juli 2022 om 09.30 uur

Schriftlezingen: Exodus 19:3-6 en Deuteronomium 32:11 en 12

Thema: Vlieg er eens uit

In deze dienst nemen

David Hallink, Merrin Marsman en Mayden Linckens

afscheid van de kindernevendienst

en maken ze de overstap naar het jeugdwerk

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Diaken: Ina Kleinjan

Koster: Wim Grondman

Beamist: Arnold Schottert

Lector: Henry Krijt

Medewerkers namens de kindernevendienst:

Marloes, Maud, Heleen, Monique, Hetty en Daniëlle  

Organist: Nico Aalberts

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

–           Voor de dienst kijken we naar foto ’s van de overstappers

–           Welkom en mededelingen

–           Zingen: Lied 868 vers 1 en 2 

–           Bemoediging en groet

–           ‘Vlieg er eens uit’, over het thema van de dienst

–           David Hallink, Merrin Marsman en Mayden Linckens stellen zich voor.

–           Luisteren naar ‘Wat is jouw droom gezongen door Make some noise

–           Gebed

–           SchriftlezingExodus 19:3-6 en Deuteronomium 32:11 en 12,

–           Korte overdenking over ‘Vlieg er eens uit’

–           Zingen:  lied 226

–           Voor David, door zijn moeder Marlon, gevolgd door het zegenlied ‘Zegen hem Algoede’

–           Voor Merrin, door haar moeder Marlies, gevolgd door het zegenlied ‘Zegen haar Algoede’

–           Voor Mayden, door haar moeder Rinske, gevolgd door het zegenlied ‘Zegen haat Algoede’

–           We luisteren naar het lied ‘Je mag er zijn’

–           Afscheid          door Marloes

–           Overstap         door Elly

–           Luisteren naar ‘Samen kunnen we de wereld aan’ door Make some noise

–           Gebeden

–           Oekraïens Onze vader

–           Gaven (orgelspel) 

–           Slotlied: lied 416 vers 1, 2 en 4 Ga met God en  Hij zal met je zijn

–           Zegen het driemaal gezongen Amen

–           Orgelspel