Orde van dienst zondag 29 oktober 2023 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 29 oktober 2023 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar: 6e zondag van de herfst

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst en lectrice: Ineke Linthorst

Organist: Lydia Volkerink

Beamist: Arno Zandman

Voorganger/dominee: Leon Eigenhuis

Kindermoment: Elly Wouda

Schriftlezing in Oekraïens: door Igor, Natali of Tetyana

Koster: Jan Bennink

Diaken: Ina Kleinjan

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Team van bijstand: Erik Immink en Louw Manenschijn

Orde van dienst

Orgelspel, welkom en mededelingen

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Psalm 65: 1, 3 en 5         De stilte zingt U toe, o Here,

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Lied 775: 1 t/m 7            Dag der dagen, als de tijden

Gebed bij de opening van de dienst aan het Woord

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezingen:

Leviticus 19:17+18, Deuteronomium 6:4-9 en Matteüs 22:34-40

Lied 791: 1 t/m 4            Liefde, eenmaal uitgesproken

Uitleg en prediking

Lied 838: 1 t/m 4            O grote God die liefde zijt

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV 2021)

Inzameling van de gaven

Lied 756: 1 t/m 6            Laat komen, Heer, uw rijk

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen ( = lied 431c)

Orgelspel